Köpa bil, begagnad

När man ska köpa bil finns det en hel del att tänka på. Att köpa bil är en process. Den här sidan handlar om att köpa bil begagnad. När du har läst igenom den här texten har du förhoppningsvis fått flera värdefulla tips!

Välja bil av en modell och typ som motsvarar dina behov

Vad ska du ha bilen till? Långa resor? Stadskörning? Vad är bilen för dig? Ett transportmedel? En häftig pryl? Är det viktigt med totalekonomi? Krocksäkerhet? Väghållning? Lastkapacitet? Alla bilar är kompromisser.

Vad är viktigt när du ska köpa bil?

Fundera på hur du skulle fördela 60 poäng mellan de 6 kategorierna nedan när du ska köpa bil, stämmer det med ditt tänkta bilval? Förhoppningen är att bilden av passande biltyp och dess egenskaper ska klarna.
 • Utrymmen. Räcker det med handbagage, eller ska det i bilen även rymmas matkassar? Barnvagn? Verkstadsutrustning?
 • Säkerhet. Aktiv och passiv säkerhet. Hur viktig är säkerheten för dig och dina passagerare?
 • Ekonomi. Är ekonomin viktig när du ska köpa bil? Ska det bli något över till bostad, mat, nöjen och annat, eller får bilen kosta hur mycket som helst att köpa och äga?
 • Prestanda. Hur viktigt är det att vid gaspådrag känna ett ordentligt tryck i ryggen, lyssna till ljuvligt motorvrål och kunna ta en kurva på två hjul?
 • Design och kvalitetskänsla. Är det ok om bilen känns och ser ut som ett skramlande ihopplock, eller är snygga linjer och precision värt några poäng?
 • Prestige.
Är själva syftet med att köpa bil att imponera på grannarna och att glida snyggt på fina gatan?

Allmänt att tänka på när man ska köpa bil

 • Garantier, finns nybilsgarantier kvar?
 • Är bilen nyligen testad av någon oberoende, t ex Bilprovningen? Motormännen?
 • Är servicen riktigt utförd och dokumenterad? När är det dags för nästa stora bilservice. Kamremsbyte?

Köpa bil av handlare

 • Finns det en varudeklaration? Handlare är, med vissa undantag, skyldiga att upprätta en varudeklaration.
 • Lämnar handlaren någon garanti?
 • Vad har handlaren för rykte. Har handlaren någon anmärkning hos ARN?
 • Är det handlaren som äger bilen, eller säljs den på uppdrag av någon? Vad gäller då med garantier?

Köpa bil privat

Frågor att ställa sig om du ska köpa bil av en privatperson:
 • Hur länge har nuvarande ägare haft bilen?
 • Varför säljs bilen?
 • Är bilen säkerhet för ett billån?
 • Är det en privatperson du har att göra med, eller någon som bedriver näringsverksamhet och "handlar lite med bilar", "har kontoret på fickan"?

Importera bil

Om du inte hittar det du söker på den svenska marknaden kan det var värt att titta på andra håll i världen och importera bil.

Sidan är under utveckling och växer fram under 2014

© Bilrelaterat.se 2010-2014. Alla rättigheter reserverade. | Länkar | Kontakt | Om cookies