Bilservice

Bilservice syftar till att ge bilen rätt förutsättningar att fungera som den ska. Smörjmedel och slitagedelar måste regelbundet bytas för att driftsäkerhet och säkerhet ska upprätthållas och för att bilen inte ska utsättas för onödigt slitage. Utan bilservice kommer delar av bilen som motor och bromsar att slitas hårt. Tillslut kan det bli så allvarligt som motorhaveri om kamremmen går av eller att bromsarna inte fungerar som de ska.

Olika omfattning av bilservice vid olika tillfällen

Bilservice har olika omfattning vid olika tillfällen då olika delar ska bytas med olika intervall. Det mest grundläggande och kanske viktigaste för motorns hälsa är byte av olja i motorn och oljefilter. Vid en liten bilservice, "Oljeservice", "Inspektion 1", eller vad den kallas av din bils tillverkare är just oljebytet det centrala. Vid större bilservice, med större intervall, byts t ex kupéfilter, luftfilter, tändstift. Med ännu större intervall byts t ex vattenpump och drivremmar som kamrem.

Serviceintervall för bilservice

Ungefärliga intervall för bilservice framgår av bilens servicebok. Moderna bilar tar med i beräkningen hur bilen körs, tillsammans med tid sedan senaste bilservice visar serviceindikatiorn när det är dags igen. Tänk på att det kan vara viktigt att följa de föreskrivna serviceintervallerna för att bilens garantier ska gälla.
  • 1000 mil mellan oljebytena gäller ofta för bilar som kan köras på etanol.
  • Upp till 3000 mil kan det vara mellan oljebytena för moderna bilar som använder en speciell motorolja av longlife-typ.

Sidan är under utveckling och växer fram under 2014

© Bilrelaterat.se 2010-2014. Alla rättigheter reserverade. | Länkar | Kontakt | Om cookies